Bảng xếp hạng Xếp hạng Quốc tế
Bảng xếp hạng Nam
01. Andy Murray 7.750
02. Rafael Nadal7.465
03. Roger Federer6.545