Thông tin cá nhân
Họ và tên Hoàng Thành Trung
Tổng điểm 330
Số giải đấu 3
Giới tính Nam
Sinh nhật
Địa chỉ
Điện thoại
Sở thích
Website
Thông tin khác