Thông tin cá nhân
Họ và tên Trần Thị Tâm Hảo
Tổng điểm 498
Số giải đấu 2
Giới tính Nữ
Sinh nhật 10/01/1990
Địa chỉ Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Sở thích
Website
Thông tin khác