Thông tin cá nhân
Họ và tên Stan Wawrinka
Tổng điểm 6.140
Số giải đấu 0
Giới tính Nam
Sinh nhật
Địa chỉ
Điện thoại
Sở thích  
Website
Thông tin khác