Thông tin cá nhân
Họ và tên Trần Thụy Thanh Trúc
Tổng điểm 290
Số giải đấu 0
Giới tính Nữ
Sinh nhật
Địa chỉ
Điện thoại
Sở thích  
Website
Thông tin khác