Thông tin cá nhân
Họ và tên Nguyễn Thị Bé Xuyên
Tổng điểm 294
Số giải đấu 0
Giới tính Nữ
Sinh nhật
Địa chỉ
Điện thoại
Sở thích  
Website
Thông tin khác