Thông tin cá nhân
Họ và tên Trương Giang Thanh Alexandre
Tổng điểm 302
Số giải đấu 0
Giới tính Nam
Sinh nhật
Địa chỉ
Điện thoại
Sở thích  
Website
Thông tin khác