GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2015
22.04.2015
Giải được diễn ra từ ngày 17 đến 22/4/2015 tại Thị xã Gia Nghĩa - Đăk Nông
Nội dung:

Giải đơn nam (U12, U14, U16, U18 và trên 18);

Giải đôi nam (U18 và trên 18)