GIẢI CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014
22.12.2014
 Danh sách VĐV chính thức:

Số TT

VĐV NAM

Đơn vị

VĐV NỮ

Đơn vị

1

Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng

Huỳnh Phi Khanh

TP.HCM

2

Trần Hoàng Anh Khoa

Quân Đội

Trần Thị Tâm Hảo

TP.HCM

3

Lê Quốc Khánh

TP.HCM

Lê Thị Thanh Thúy

Kiên Giang

4

Nguyễn Đắc Tiến

Hà Nội

Phan Thị Thanh Bình

Đà Nẵng

5

Võ Văn Toàn

Đà Nẵng

Đào Minh Trang

TP.HCM

6

Hoàng Thành Trung

Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Tây Ninh

7

Lê Công Tiễn

Quân Đội

Sĩ Bội Ngọc

TP.HCM

8

Đặng Ngọc Vinh

Quân Đội

Ng. Ngọc Minh Phương

Thái Nguyên

9

Vũ Artem

Bình Dương

 

 

10

Phạm Hữu Vinh

TP.HCM

 

 

11

Lâm Quang Trí

Cà Mau

 

 

12

Trần Minh Đăng

TP.HCM

 

 

13

Nguyễn Hoàng Hải

Bình Dương

 

 

14

Nguyễn Xuân Dũng

Quân Đội

 

 

15

Ngô Quang Huy

Cà Mau

 

 

16

Nguyễn Tuấn Anh

TP.HCM

 

 


Nội dung: Đơn Nam - Vòng Loại

   
         
         

1

Võ Văn Toàn

Đà Nẵng

   
     

 

 

2

Bye

 

 

 

       

Vào 3B

3

Lâm Quang Trí

Cà Mau

 

 

     

 

 

4

Nguyễn Xuân Dũng

Quân Đội

   
         

5

Phạm Hữu Vinh

TP.HCM

   
     

 

 

6

Ngô Quang Huy

Cà Mau

 

 

       

Vào 4A

7

Bye

 

 

 

     

 

 

8

Đặng Ngọc Vinh

Quân Đội

   
         

9

Lê Công Tiễn

Quân Đội

   
     

 

 

10

Bye

 

 

 

       

Vào 4B

11

Nguyễn Hoàng Hải

Bình Dương

 

 

     

 

 

12

Trần Minh Đăng

TP.HCM

   
         

13

Vũ Artem

Bình Dương

   
     

 

 

14

Nguyễn Tuấn Anh

TP.HCM

 

 

       

Vào 3A

15

Bye

 

 

 

     

 

 

16

Hoàng Thành Trung

Hà Nội

   

NỘI DUNG : ĐƠN NAM VÒNG CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG A

ĐƠN VỊ

1

2

3

4

THẮNG / THUA

ĐIỂM

1

Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

2

Lê Quốc Khánh

TP HCM

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG B

ĐƠN VỊ

1

2

3

4

THẮNG / THUA

ĐIỂM

1

Trần Hoàng Anh Khoa

TP HCM

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Đắc Tiến

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁN KẾT

 

 

 

 

 

 

 

1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B

 

 

 

 

 

 


NỘI DUNG : ĐƠN NỮ VÒNG CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG A

ĐƠN VỊ

1

2

3

4

THẮNG / THUA

ĐIỂM

HẠNG

1

Huỳnh Phi Khanh

TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thị Thanh Thúy

Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

3

Đào Minh Trang

TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

4

Sĩ Bội Ngọc

TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

BẢNG B

ĐƠN VỊ

1

2

3

4

THẮNG / THUA

ĐIỂM

HẠNG

1

Trần Thị Tâm Hảo

TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

2

Phan Thị Thanh Bình

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

3

Ng. Ngọc Minh Phương

Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁN KẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B